Програма навчальної дисципліни «Методика організаційно-туристичної роботи, краєзнавчого та рекреаційного туризму» спрямована на професійну підготовку студентів до практичної діяльності і забезпечує їх всебічну підготовку до організації секційної роботи туристсько-краєзнавчого напряму та різноманітних видів активного відпочинку. Завданням курсу є формування у студентів системи знань, умінь та навичок з організації та проведення позаурочних і позашкільних занять туристсько-краєзнавчого спрямування, організації та проведення масових туристсько-краєзнавчих заходів. Навчальна дисципліна складається з 8-ми кредитів.


Програма навчальної дисципліни «Методика організаційно-туристичної роботи, краєзнавчого та рекреаційного туризму» спрямована на професійну підготовку студентів до практичної діяльності і забезпечує їх всебічну підготовку до організації секційної роботи туристсько-краєзнавчого напряму та різноманітних видів активного відпочинку. Головним завданням курсу є завершальний етап формування у студентів системи знань, умінь та навичок з організації та проведення позаурочних і позашкільних занять туристсько-краєзнавчого спрямування, організації та проведення масових туристсько-краєзнавчих заходів. 

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів.