Мета курсу – ознайомити студентів з великою групою цих наук, які є важливою складовою частиною в системі історичних наук для підготовки випускників істориків за освітнім ступенем «бакалавр».

Основними завданнями вивчення дисципліни «Спеціальні історичні дисципліни», відповідно до мети є:

-          навчити студентів читати й визначати походження різних рукописів, гербів, печаток;

-          оволодіти способом визначення часу, міри, вимірювання грошового рахунку в різні історичні періоди вітчизняної та всесвітньої історії.

-          готувати спеціалістів-учителів істориків, дослідників, краєзнавців.