Завдання: оволодіння вміннями і навичками цілеспрямовано спостерігати і аналізувати навчально-освітню й виховну роботу вчителя історії в базовій школі, співвіднесення із повсякденними шкільними реаліями теоретичних знань, отриманими під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін та методики викладання шкільних курсів, формування у студентів-практикантів творчого дослідницького підходу до майбутньої професійної діяльності в умовах змішаного  навчання за допомогою сучасних інтернет-сервісів, мобільних додатків та онлайн-платформ.

Термін проходження практики: з 05 по 16 жовтня 2020 року. (414)

Термін проходження практики: з 15 по 27 лютого 2021 року. (314 та 314/з)