Завдання: оволодіння вміннями і навичками цілеспрямовано спостерігати і аналізувати навчально-освітню й виховну роботу вчителя середньої школи, співвіднесення із повсякденними шкільними реаліями теоретичних знань, отриманими під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін, формування у студентів-практикантів творчого дослідницького підходу до майбутньої професійної діяльності в умовах змішаного  навчання за допомогою сучасних інтернет-сервісів, мобільних додатків та онлайн-платформ.

Термін проходження практики: з 11 по 24 жовтня 2021 року. (ДФН)

Термін проходження практики: з 01 по 14 листопада  2021 року. (ЗФН)Термін проходження практики: з 12 по 23 жовтня 2020 року. (ДФН)

Термін проходження практики: з 02 по 13 листопада  2020 року. (ЗФН)