Завдання: подальший розвиток і вдосконалення студентами загально педагогічних умінь та навичок, набутих у період практики на молодших курсах, формування професійно-педагогічних умінь вчителя історії, правознавства та класного керівника, застосування на практиці теоретичних знань з історії України, всесвітньої історії, правознавства, педагогіки, психології, методики викладання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін в умовах змішаного  навчання за допомогою сучасних інтернет-сервісів, мобільних додатків та онлайн-платформ Google Classroom.

Термін проходження практики: з 28 вересня до 17 листопада 2020 року (514/з)

Термін проходження практики: з 01 лютого до 06 березня 2021 року (414 та 414/з)