Заочна форма навчання 2 семестр 2020-2021 н.р.

Мета курсу: вивчення наукових основ шкільної правової освіти та визначення шляхів її удосконалення відповідно до потреб суспільства; озброєння студента знаннями, вміннями й навичками, необхідними вчителю правознавства для організації та провадження ефективної правової освіти, правового виховання й розвитку учнів.

Завдання курсу: формування предметно-методичної компетентності вчителя правознавства.