Мета виробничої (педагогічної) практики: 

практичне завершення цілісної підготовки студента до майбутньої професії педагога, цілісного виконання функцій вчителя історії та класного керівника у класах старшої школи, проведення систематичної навчально-виховної роботи з учнями; набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час навчальної та виховної роботи в сучасних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності у старшій школі.

Термін проходження практики: 01.02.2021-27.02.2021 (ДФН+ЗФН)