Заочна форма навчання 2 семестр 2020-2021 н.р.

Метою курсу є створення комплексу теоретичних знань та практичних вмінь з музеєзнавства, вивчення всіх існуючих у сучасному світі форм, видів та напрямків роботи музеїв, принципів створення музейної експозиції, методології підбору експозиційного матеріалу, художнього оформлення музейних експозицій.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Музеєзнавство», відповідно до мети є:

–        ознайомити студентів з розвитком музеєзнавства  як науки;

–        дати теоретичні знання з основ музейництва та музейної справи;

–        вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни;

–        розглянути музеї та галереї  за їх функціональною складовою;

–        проаналізувати нормативно-правові засади функціонування галерей та музеїв;

–        набуття практичних навичок щодо виявлення та використання культурно-рекреаційного, туристичного потенціалу вітчизняних галерей;

–        формування вмінь творчого пошуку сучасних трендів (ідей) щодо розвитку музейної та галерейної діяльності.

–        дослідження світової та вітчизняної практики з музейного менеджменту;

–        отримання практично орієнтованого знання про механізми забезпечення культурно-рекреаційних потреб людини в музеях.