Мета курсу: надання майбутнім історикам цілісного загального уявлення про історичний розвиток архівної справи, місце і значення архівної справи у суспільному і культурному розвитку України в цілому та в історичній науці зокрема.

Завдання курсу:

-       з’ясувати предмет, завдання і теоретико-методологічні засади курсу;

-       ознайомитися з основними комплексами джерел та ключовими проблемами історіографії історії архівної справи;

-       визначити закономірності розвитку архівної справи у різні історичні періоди та на сучасному етапі;

-       з’ясувати основні тенденції виникнення і розвитку вітчизняного архівознавства;

-       визначити основні етапи процесу накопичення документів та причин їх втрати і переміщень;