Основні завдання виробничої (науково-педагогічної) практики базуються на аналізі дисциплін навчального плану і визначають основний перелік професійних компетенцій, оволодіння якими на відповідному етапі практичного навчання буде необхідне для отримання кваліфікації – викладач історії, тобто, одержання професії.

Загальні завдання практики:

  • поглиблення і розширення теоретичних знань із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики;
  • формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;
  • вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання;
  • формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;
  • виховання у магістрів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

Термін проходження практики: з 11 жовтня  по 06 листопада 2021 року. (ДФН)

Термін проходження практики: з 11 жовтня  по 06 листопада 2021 року. (ЗФН)