Мета курсу: на основі систематизації теоретичних і практичних знань, набутих на заняттях з музично-теоретичних, педагогічних та психологічних дисциплін та в класі музичного інструменту, формувати у свідомості майбутніх фахівців музичного мистецтва знання про найбільш ефективні сучасні методи навчання гри на музичному інструменті. У процесі реалізації цієї мети слід розвивати інтерес студентів до вивчення даної дисципліни, використовуючи його як фактор активізації їхнього творчого потенціалу, а також посилювати професійно-педагогічну спрямованість навчального процесу.
Завдання курсу:
–        ознайомити з ключовими поняттями і принципами методики гри на музичному інструменті;
–        визначити найбільш типові проблемні питання  щодо методики гри на музичному інструменті;

–        оволодіти практичними виконавськими вміннями і навичками методики гри на музичному інструменті.