Робота з системою Moodle

Тестовий обліковий запис з правами студента

Шановні викладачі! Ми створили тестовий обліковий запис з правами студента, для того, щоб ви могли переглянути свої навчальні курси очима студентів. Ви можете прив'язати цей обліковий запис до своїх курсів та пройти їх.

Дані для входу приведені нижче.

Логін:

test.student2

Пароль:

57hgt32h465pgu30igiDF!

----------------------------------------------------------------

Відеоінструкції для роботи з системою:

Для студентів:

1. Інструкція із завантаження виконаних студентами завдань (лабораторна робота, практична робота, реферат, самостійна робота, і т.і.) в систему дистанційного навчання Moodle


2. Інструкція з проходження тестових завдань в системі дистанційного навчання Moodle


--------------------------------------------------------------------

Шановні здобувачі освіти та викладачі!

На даний момент триває процес реєстрації викладачів та прив'язки їх до навчальних курсів. 

Після реєстрації викладачів, вони зможуть прив'язати до своїх курсів навчальні групи (див. Інструкцію)

------------------------------------------------------------------------------

Шановні користувачі! Дана інструкція розроблена з метою як найшвидшого налагодження процесу дистанційної освіти в університеті. В ній описаний процес побудови оптимальної структури курсу, яка дозволить в найкоротший термін додати всі необхідні для забезпечення навчального процесу матеріали та перейти на дистанційну освіту в умовах карантину. В даній інструкції присутні посилання на окремі сторінки файлу MOODLE.PDF, який містить детальну інструкцію по роботі із системою. Рекомендовано вивчити її в повному об’ємі для систематизації отриманої в ході онлайн семінару інформації.

Запропонована структура курсу:

Кредит 1

                Лекції 

               Лекція 1

               Підсумковий тест до лекції 1

                Лекція 2

               Підсумковий тест до лекції 2

                Лекція 3

               Підсумковий тест до лекції 3

                Лабораторні/Практичні роботи

               Лабораторна робота 1

               Лабораторна робота 2

                Завдання для самостійної роботи

                Завдання 1

                Завдання 2

                Додаткові матеріали (література, посилання на електронні джерела, відеоуроки)

                Книга 1

                Посилання 1

               

Лекції та Додаткові матеріали рекомендовано додавати через компонент Файл (див. файл MOODLE.PDF c. 30)

Лабораторні/Практичні роботи та Завдання для самостійної роботи рекомендовано додавати через компонент Завдання (див. файл MOODLE.PDF c. 73)

Підсумковий тест до лекції рекомендовано додавати через компонент Тест (див. файл MOODLE.PDF c42)

Підсумковий тест до лекції (5-7 контрольних питані по змісту лекції) дозволяє звітувати про опрацювання студентами лекції та виставити їм відповідний бал (відображаються в журналі успішності системи Moodle) за виконання такого виду роботи.

Компонент Завдання дає можливість оцінити виконану студентом роботу відповідною кількістю балів (відображаються в журналі успішності системи Moodle).